Ring oss: 0520-22 10 20

Att anlita oss

Många hamnar någon gång i en situation att man behöver juridisk rådgivning för att undvika en tvist, eller kanske hjälp med att lösa en tvist. Häller Juridik biträder dig både som privatperson och som företagare. Ju tidigare du kontaktar oss, desto större är chansen att problemen kan redas ut och tvistigheterna undvikas.

Kostnad

Jurist billigt
Kostnaden att anlita juridisk rådgivning varierar bland annat efter tidsåtgång och svårighetsgrad. Det kan vara svårt att på förhand förutse ärendets omfattning beroende av hur ärendet utvecklar sig. När det rör sig om ett avgränsat ärende kan en ungefärlig kostnad normalt uppges.

För de flesta familjerättsliga frågorna som testamente, bodelning med mera ger vi fasta priser.

Rättshjälp och rättsskydd

försäkringsskydd och försäkringsersättning, juristhjälp
Allmän rättshjälp är ett skyddssystem som bygger på att du betalar för juridisk hjälp utifrån din ekonomiska förmåga. Vi hjälper dig att ansöka om rättshjälp när du kontaktar oss.

Rättsskydd är en del av hemförsäkringen och företagsförsäkringen.

Såväl privatpersoner som företagare kan utnyttja rättskyddet. Vi kontrollerar med ditt försäkringsbolag om du har rättskydd. Självrisken är normalt 20 procent vilket vanligtvis innebär att försäkringen i praktiken täcker ca 80 procent av ombuds- och utrednings-kostnaderna. Rättsskyddet kan användas i alla tvister över cirka 23.000 kr eller som avser vårdnad om barn och liknande.

Trafikolycka

whiplash försäkringsskada
Vid personskadereglering på grund av trafikolycka ersätter försäkringsbolagen i de flesta fall kostnaden vid skadereglering utom rätta. Du skall således i regel inte stå för arvodet själv om du är trafikskadad. Vi undersöker saken åt dig.

Vi medverkar till att du får en möjlighet att erhålla rättsskydd eller allmän rättshjälp. Vi hjälper dig med utformningen av ansökan om rättsskydd/rättshjälp. Vi hjälper dig även med råd och anvisningar samt biträder i frågor som gäller dina försäkringar och den ersättning du kan ha rätt till.


Företagsakuten - botemedel finns

Om du inte har försäkring eller annat skydd som täcker dina kostnader kommer vi överens om villkoren och vilken betalning som skall utgå. Detta ger dig full trygghet!

 

Fråga juristen

Din fråga

Om Häller Juridik

Häller Juridik bedriver juridisk rådgivning med stort engagemang och affärsmässigt kunnande. Vi är en liten byrå med kompetens och kundnärhet, och med erfarenhet från näringsliv och större advokatbyråer.

Kontaktdetaljer

Häller Juridik AB
Spannmålsgatan 13 (besök)
461 30 Trollhättan
Tel: +46 (0)520-22 10 20
Mobil: +46 (0)708-39 62 32
E-post: info[@]hallerjuridik.se
Webbplatser: Hallerjuridik.se
Batjuristen.se

Postadress:
Häller Juridik AB, Box 68, 461 22 Trollhättan