Ring oss: 0520-22 10 20

Bostadsrätt

Under senare år har ombildningar från hyresrätt till bostadsrätt svarat för en allt större del av bostadshusköpen i Sverige.
Vi åtar oss ombildningsuppdrag i hela landet. Vi företräder både fastighetsägare och bostadsrättsföreningar, dock inte samtidigt.

Vår styrka ligger i att vi är väl förtrogna med alla frågeställningar, oavsett om vi biträder de boende eller en fastighetsägare.
Vårt arbete omfattar alla moment vid en ombildning.

 

Hus till salu, sälja fastighet

Fastighetsägare

Planerar du att sälja en fastighet till en bostadsrättsförening? För ett bra försäljningsresultat krävs kunskap om processen och möjligheter att påverka den. Vi sköter hela processen, från att aktivera hyresgästerna till att medverka vid finansiering och tillträdet av fastigheten.

Rådgivning Bilda bostadsrättsförening

Nybildning av bostadsrätt

Vi agerar som rådgivare i planerings- och projekteringsstadiet vid såväl nyproduktion av bostadsrättslägenheter som ombildningar. Vi bildar bostadsrättsföreningar och upprättar ekonomisk plan. Vi är med från start till mål vid varje nybildning vi åtar oss.

Bilda brf rådgivning

Bostadsrättsförening

Vi åtar oss att leda samtliga processer under ombildningen. Vi ansvarar och bistår styrelsen i samband med:

  • förhandlingar
  • ekonomiska kalkyler
  • teknisk besiktning
  • informationsmöten
  • kommunikation med medlemmar/hyresgäster.

Föreningens styrelse har en beslutande funktion och arbetar, tillsammans med oss, fram beslutsunderlaget. I de flesta fall tar vi endast betalt efter genomförd ombildning.

 

Om Häller Juridik

Häller Juridik bedriver juridisk rådgivning med stort engagemang och affärsmässigt kunnande. Vi är en liten byrå med kompetens och kundnärhet, och med erfarenhet från näringsliv och större advokatbyråer.

Kontaktdetaljer

Häller Juridik AB
Spannmålsgatan 13 (besök)
461 30 Trollhättan
Tel: +46 (0)520-22 10 20
Mobil: +46 (0)708-39 62 32
E-post: info[@]hallerjuridik.se
Webbplatser: Hallerjuridik.se
Batjuristen.se

Postadress:
Häller Juridik AB, Box 68, 461 22 Trollhättan